Informace o nás

UPOZORŇENÍ : Tato stránka je převzatá z původních stránek TK, které pro TK spravoval pan Jaroslav Limburský. Veškeré materiály byly převzaty bez úprav a dokumentují tak období z let 2002 - 2009. Některé materiály jsou velice cenné a díky obětavé práci pana Limburského máme možnost listovat naší historií. Více naleznete v menu pod záložkou "archiv"

! V nejbližší době bude obsah aktualizován a doplněn - tato stránka je jen informativní a byla platná v roce 2002!

 

AMK Trabant Plzeň 1967 - 2002

 

Největší Trabantklub v naší republice letos dovrší třicetpět let své existence. Od skromných začátků kdy několik nadšených majitelů nových Trabantů založilo značkový odbor Trabant při AMK Plzeň - Bory se díky oblibě tohoto vozu a vysoké úrovni klubové činnosti, stal v sedmdesátých letech více jak tisícihlavou samostatnou organizací. Krátce po vzniku TK jeho členové vytvořili vlastní sklad náhradních dílů - nazývaný "součástková základna", jenž se stal nezbytným pro činnost v té době několika klubových svépomocných dílen. Kromě těchto služeb, začal klub vydávat od od r. 1968 svůj vlastní informační časopis, pořádat technická školení jejichž hlavním protagonistou byl přes dvacet let ing. Václav Hajšman. V klubu působilo i několik soutěžních posádek (rallye i BOAS). Velmi oblíbené mezi členskou základnou byly rovněž společné výlety a táboření. Pro techniky se konala školení ve výrobním závodě VEB Sachsering Zwickau. Velmi dobrá spolupráce byla s tehdejší Mototechnou. První opravy Trabantů se prováděly v dnes již neexistující pronajaté dílně "na Fidle" v Žatecké ulici a u ploché dráhy na Borech. Hojně navštěvované byly i vlastní dílny p.Blahoudka na Výsluní a p. ing.Hajšmana v Resslově ulici. Zásadním zlomem v historii klubu se stalo získání vlastního objektu v roce 1979. Po několikaleté rekonstrukci prováděné členy TK sem bylo možno soustředit sklad náhradních dílů, kancelář i klubovnu. Toto se ukázalo výhodou, neboť po společenských změnách v posledním desetiletí byla většina obdobných organizací odsouzena k zániku z důvodu ztráty vhodných prostorů. Péče o dům ze strany členské základny trvá nadále formou pravidelných jarních a podzimních brigád. Ukončení výroby a dovozu Trabantů snad ještě více podnítilo nadšence z plzeňského TK k zintenzivnění klubové činnosti. Ze svépomocné dílny se stal odborný servis a součástková základna dodnes poskytuje kompletní sortiment náhradních dílů všem trabantistům nejen z okolí Plzně. Činnost klubu řídí a koordinuje po celou dobu jeho existence výbor v čele s předsedou. V jeho řadách se vystřídalo během uplynulých let mnoho obětavců.Kromě školy smyků, technických dnů a výletů pořádají plzeňští trabantisté společné jízdy na mezinárodní srazy do zahraničí. Od r.1993 je TK členem nadnárodní organizace A.I.C.E. což je v překladu "Všeobecný evropský IFA klub".Ten má za cíl co nejdéle udržet v běžném provozu vozidla vyrobená uvedeným koncernem z bývalé NDR. Sídlo zemského svazu této organizace je v objektu TK Plzeň. Proto se členy klubu stávají nyní i někteří majitelé a příznivci Wartburgů a Barkasů. Činnost více jak pětisetčlenného klubu je i v posledních letech stále široká.Je to i zásluhou osvěty v ekologické otázce nebo uváděním fám o zákazu provozu starších aut na pravou míru. S velkým zájmem se setkala i speciální ekorallye dvoutaktních vozidel v rámci mezinárodního srazu kde řidiči dokázali, že i sériový Trabant je schopen dosáhnout spotřeby okolo 4L/100km. K popularitě klubu přispívá i poměrně častá prezentace ve sdělovacích prostředcích včetně vlastních internetových stránek, zvýšený zájem o Trabanty mezi mladou generací. V letošním roce se mnoho trabanťáckých nadšenců připravuje na velkou akci = sraz ke 35. výročí založení našeho klubu.

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode